S-Idea Oy – suunnittelutoimisto, Turku


S-idea Oy on ravintola- ja hotelli­suunnitteluun erikoistunut suunnittelu­toimisto Turussa. Yritys on minun, Erkki Koiviston, perustama ja tarjoaa asiakas­lähtöistä sisustus­suunnittelua koko Suomen alueella. Pitkän linjan ammatti­laisena tarjoan suunnit­teluun vahvaa näkemystä ja joustavaa, asiakas­lähtöistä palvelua. 

Tarjoamani ravintola- ja hotelli­suunnittelu käsittää niin ravintoloiden, yökerhojen, baarien, kahviloiden kuin hotellien asiakas­tilojen suunnittelun kokonai­suudessaan. Palveluun sisältyy sekä valaistuksen, kalustuksen, materiaalien että tilojen toiminnal­lisuuden suunnittelu.

Avullani saat tilojesi koko potentiaalin käyttöön viihtyisällä ja houkuttele­valla tavalla. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

S-Idea Oy

Ota yhteyttä

Suunnittelu­toimiston historiaa 


S-idea Oy on Erkki Koiviston vuonna 1993 perustama yhden miehen suunnittelu­toimisto. 7 vuotta sisustusarkkitehdin oppilaana ja 4 vuotta suunnittelutoimiston vetäjänä synnyttivät halun oman yrityksen perustamiseen. Ravintola- ja sisustussuunnitelun lisäksi olen opiskellut rakennusalaa ja rakennus­tekniikkaa.

Pitkä kokemus on kartuttanut ammattitaitoa pikku­kahvilasta parin tuhannen neliön yökerhon sisustus­suunniteluun ja kaikkeen siltä väliltä. Yli 25 vuoden aikana on syntynyt yli 600 ravintola­tilaa sekä hotelleja ympäri Suomea ja joitain myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Toimeksianta­jina toimivat sekä yksityiset ravintoloit­sijat että valtakunnalliset ketjut.

Työskentelen joustavasti, nopeasti ja asiakasta kunnioittaen, äärimmäisellä ammattitaidolla ja oman rennon persoonani likoon laittaen. Katso referenssit ja liity tyytyväiseen asiakaskuntaani!

Katso referenssit

Suunnittelua pitkällä kokemuksella

Etsitkö kokenutta näkökulmaa ja asiakaslähtöistä otetta sisustussuunnitteluun? Yritykseni S-Idea tarjoaa ravintola- ja hotellisuunnittelua pitkällä kokemuksella. Olipa kyseessä suuri tai pieni kohde, palvelen Sinua aina täydellä osaamisellani.

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

S-Idea Oy (Y-0944472-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Erkki Koivisto
0400 527 592
erkki.koivisto@s-idea.fi

Henkilörekisterin nimi

S-Idea Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

S-Idea Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
erkki.koivisto@s-idea.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna